Motorvoertuigongelukke Eise teen die Padongelukkefonds

Ingevolge huidige wetgewing word 'n persentasie van alle petrol en diesel wat gekoop word, gebruik om die Padongelukkefonds (POF) ('n de facto-versekeraar) te befonds ten einde slagoffers van padongelukke te vergoed vir beserings opgedoen, waar die betrokke ongeluk nie alleen veroorsaak is weens hul eie fout of nalatigheid nie.

Die skadevergoeding wat van die Padongelukkefonds geëis kan word, is slegs van toepassing waar liggaamlike beserings opgedoen is.

'n Eis teen die POF sluit dus alle skade aan 'n voertuig of ander materiële skade of verliese van die slagoffer uit, welke skade direk geëis moet word van die bestuurder wat die ongeluk veroorsaak het, of sy/haar versekeraar.

kontak ons ​​nou

Motorvoertuigongelukke ná 1 Augustus 2008

Wetgewing wat eise teen die Padongelukkefonds reguleer, is gewysig met ingang vanaf 1 Augustus 2008. Die wysiging in wetgewing het gelei tot 'n aansienlike inkorting in die tipes skadevergoeding waarop die slagoffers van padongelukke geregtig is.

Sommige van hierdie veranderinge sluit die volgende in:

 • die bekendstelling van 'n drempeltoets vir slagoffers van 'n padongeluk om te kwalifiseer vir 'n toekenning van algemene skadevergoeding vir pyn en lyding en verlies aan lewensgenietinge
 • die bekendstelling van 'n maksimum bedrag op eise vir verlies aan inkomste/onderhoud
 • die afskaffing van die padongelukslagoffer se gemeenregtelike eis direk teen die nalatige bestuurder vir die verhaling van skade waarvoor die Padongelukkefonds nie aanspreeklik is nie.

Nou, meer as ooit, is dit belangrik dat die padongelukslagoffer 'n prokureur raadpleeg wat 'n spesialis is op die gebied ten einde omvattende bygewerkte advies te kan bekom oor die regsposisie en of hy/sy 'n eis kan indien teen die Padongelukkefonds vir die skade wat hy/sy gely het.

Wat om te doen wanneer jy in 'n motorongeluk betrokke is

 • Verkry soveel moontlike besonderhede ten opsigte van die omstandighede van die ongeluk.
 • Bekom die volledige name en kontakbesonderhede van enige potensiële getuies wat die ongeluk aanskou het.
 • Bekom die volledige name en kontakbesonderhede van die bestuurder van die motor wat jy glo die ongeluk veroorsaak het, asook die registrasie besonderhede van die voertuig.
 • Raadpleeg jou dokter of plaaslike hospitaal vir 'n deeglike mediese ondersoek.
 • Sodra jy kan, kontak jou persoonlike besering prokureur. Hoe gouer jy jou prokureur betrek, hoe beter, veral ten opsigte van die omstandighede van die ongeluk sodat die prokureur die nodige verklarings van getuies kan verkry, asook fotos van die ongelukstoneel en ook fotos van die beskadigde voertuig/voertuie en verwante navrae.

Waarskuwing: tydsbeperking op motorvoertuigongeluk-eise

Die Padongelukkefonds wetgewing bepaal dat padongelukke eise by die Padongelukkefonds ingedien moet word binne drie jaar vanaf die datum waarop die ongeluk plaasgevind het, indien die identiteit van die bestuurder of eienaar van die voertuig wat die ongeluk veroorsaak het “bekend” is en alternatiewelik, binne twee jaar wanneer die identiteit van die bestuurder of eienaar van die voertuig wat die ongeluk veroorsaak het “onbekend” is (die aangeleentheid word dan as ‘n “tref-en-trap” eis beskou).

Verder, ten opsigte van ongelukke wat op of na 1 Augustus 2008 plaasgevind het, bepaal die gewysigde wetgewing dat waar 'n padongelukslagoffer ‘n eis vir algemene skadevergoeding vir pyn en lyding wil instel, 'n sogenaamde “ernstige besering assesseringsverslag” ('n Vorm 4) deur 'n paslik gekwalifiseerde mediese praktisyn ingevul moet word en ingedien moet word by die Padongelukkefonds binne die bogemelde twee- of drie jaar tydperk, welke ookal van toepassing is.

Wie mag eis?

Die volgende mense mag eis indien hulle nie alleen verantwoordelik is vir die spesifieke ongeluk nie:

 • motorvoertuigbestuurders
 • voetgangers
 • passasiers
 • fietsryers en motorfietsryers
 • afhanklikes van oorlede broodwinners.

Kontak​ DSC Prokureurs vir doelgerigte regsadvies en verteenwoordiging. Regsdienste word verskaf op ‘n geen-wen-geen-fooie basis.

kontak ons ​​nou