Inligting oor Mediese Wanpraktyk Eise

Mediese wanpraktyk aangeleenthede is uiters gekompliseerd en is onderworpe aan regsbeginsels, reëls en werkswyse (wetsgesag) wat van ander velde van die reg verskil.

Indien jy glo dat jy 'n slagoffer is van mediese wanpraktyk of nalatigheid, is dit uiters noodsaaklik dat jy 'n prokureur raadpleeg met die nodige gespesialiseerde kennis van hierdie komplekse regsveld sodat jy die nodige inligting kan bekom om te kan bepaal of jy wel in die reg verkeer en hoe jy met die regsaangeleentheid moet voortgaan.

kontak ons ​​nou

Wat is mediese wanpraktyk?

Mediese wanpraktyk word geklassifiseer as nalatige optrede of nalatige versuim om op te tree deur 'n mediese professionele persoon wat gelei het tot persoonlike besering van 'n pasiënt.

Dit is nie beperk tot mediese dokters nie, maar is ook van toepassing op verpleegsters/tandartse/ osteopate/gesondheidsorg-geriewe (probleme met medikasie, higiëne of behandeling) en gesondheidsorg-dienste, soos byvoorbeeld verpleeginrigtings asook kosmetiese diensverskaffers.

Nalatigheid kom voor wanneer 'n medies gekwalifiseerde persoon se optrede nie die aanvaarde standaarde van praktyk nakom nie en dit skade vir 'n pasiënt veroorsaak.

Voorbeelde van nalatigheid sal foute in die volgende stadiums van gesondheidsorg insluit:

Diagnose

 • verkeerde diagnose of wandiagnose van 'n toestand
 • uitstel van diagnose wat lei tot 'n minder begunstigde of nadelige uitkoms
 • verkeerde verslag van toetsuitslae.

Behandeling

 • uitvoer van chirurgie sonder die nodige sorg en vaardigheid
 • voorsiening van na-operasie-sorg sonder behoorlike aandag en vaardigheid
 • in gebreke bly om die toepaslike verwysing vir die toestand te lewer
 • onvanpaste behandeling van die toestand.

Siekte-bestuur

 • gee nie genoeg waarskuwing of glad geen waarskuwing van die risikos wat gepaardgaan met 'n prosedure of behandeling nie
 • bly in gebreke om die pasiënt in te lig oor alternatiewe behandeling of prosedures
 • ingeligte toestemming.

Daar word van pasiënte vereis dat hulle toestemmingvorms teken voordat hulle prosedures/operasies ondergaan.

“Ingeligte toestemming” beteken dat 'n mediese verskaffer die pasiënt deeglik ingelig het oor die inherente risikos, voordele en alternatiewe betrokke by enige chirurgiese of mediese prosedure of behandeling en dat die pasiënt na behore hul skriftelike toestemming verleen het om met die behandeling voort te gaan.

Indien 'n mediese praktisyn se optrede nie aan algemene aanvaarde standaarde voldoen nie (die sogenaamde “redelike praktisyn-toets”) kan so 'n praktisyn moontlik vir mediese nalatigheid gedagvaar word.

'n Voorbeeld sal wees waar 'n pasiënt byvoorbeeld bloeding tydens of na 'n operasie ontwikkel en die praktisyn(s) nie gou genoeg of voldoende reageer om so 'n komplikasie te hanteer nie en sulke handeling of versuim om vroegtydig en effektief op te tree ly tot skade vir die pasiënt. In so 'n geval sal dit binne die pasiënt se regte wees om 'n eis van mediese wanpraktyk in te stel.

Indien jy glo dat jy 'n slagoffer van mediese nalatigheid is, het jy die reg om na jou eie mediese rekords, kaarte en inligting te kyk. Hierdie rekords kan jou ook help om 'n soliede saak uit te maak.

Soek regsadvies!

Jy moet bepaal watter uitkoms jy wil hê indien jy 'n saak van mediese wanpraktyk aanhangig maak, aangesien sulke sake dikwels uitgerek kan wees.

Indien jy net 'n klagte wil indien, sal dit die beste wees om RGB (die Raad vir Gesondheidsberoepe) te raadpleeg. Indien jy skadevergoeding wil eis, kontak een van DSC se ervare prokureurs wat spesiliseer in “mediese nalatigheid” regsprosedure.

Hieronder is 'n lys van algemene voorbeelde waar “mediese nalatigheid” mag voorkom:

 • die onvanpaste ingryping om komplikasies tydens die kraam- en geboorteproses  
 • foute met voorskrifte
 • nalatigheid by 'n hospitaal/ongevallesaal
 • vertraging van behandeling
 • misinterpretasie van x-strale/mammogramme
 • nalatigheid in die diagnose en behandeling van borskanker
 • wanpraktyk by plastiese chirurgie
 • tandheelkundige wanpraktyk
 • pediatriese wanpraktyk
 • wanpraktyk by narkose
 • foutiewe bloedoortappings
 • amputasie van die verkeerde ledemaat
 • verwydering van verkeerde orgaan.

Kontak DSC Prokureurs vir doelgerigte regsadvies en verteenwoordiging. Regsdienste word verskaf op ‘n geen-wen-geen-fooie basis.

kontak ons ​​nou